Subkonto rocznika 1999

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Numer subkonta sekcji piłki ręcznej 1999/2000:

84 1940 1076 3051 8115 0003 0000

Składka członkowska wynosi 70 zł.

 

Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

 Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

Subkonto rocznika 2001

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Numer subkonta sekcji piłki ręcznej 2001:

83 1940 1076 3051 8115 0005 0000

Składka członkowska wynosi 70 zł.

 

Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

 Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

Subkonto rocznika 2000

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Numer subkonta sekcji piłki ręcznej 1999/2000:

84 1940 1076 3051 8115 0003 0000

Składka członkowska wynosi 70 zł.

 

Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

 Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

Subkonto rocznika 2004

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Numer subkonta sekcji piłki ręcznej 2004:

83 1940 1076 3051 8115 0005 0000

Składka członkowska wynosi 70 zł.

 

Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

 Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

Subkonto rocznika 2002

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Numer subkonta sekcji piłki ręcznej 2002:

83 1940 1076 3051 8115 0005 0000

Składka członkowska wynosi 70 zł.

 

Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

 Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

Subkonto rocznika 2003

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Numer subkonta sekcji piłki ręcznej 2003:

83 1940 1076 3051 8115 0005 0000

Składka członkowska wynosi 70 zł.

 

Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

 Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

Subkonto rocznika 2005

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Numer subkonta sekcji piłki ręcznej 2005:

79 1940 1076 3051 8115 0013 0000

Składka członkowska wynosi 70 zł.

 

Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

 Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).

Subkonto rocznika 2006

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Numer subkonta sekcji piłki ręcznej 2006:

79 1940 1076 3051 8115 0013 0000

Składka członkowska wynosi 70 zł.

 

Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

 Składką członkowską nie są obciążane miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień).